Vintage Bradford Novelty Glass Ident Christmas Tree Topper
12.5” tall 

Vintage Bradford Novelty Glass Ident Christmas Tree Topper

$17.00Price